Betrakta växter = - Viewing plants

Författare
Cecilia Edefalk
(Cecilia Edefalk, Hilma af Klint katalog / catalogue, redaktör / editor: Bera Nordal översättning / translation: Mike Garner ... fotograf / photographer: Carl Henrik Tillberg.)
Genre
Katalog, Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska akvarellmuseet, Billes tryckeri cop. 2009 Sverige, Skärhamn, Mölndal 128 s ill. 31 cm 978-91-89477-41-4