Betraktelse, huru man skal bereda sig til Herrans nattward. Stockholm, å nyo uplagt i kongl. tryckeriet, 1778

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1778 Sverige, Stockholm 48 sidor. 8:o.