Betraktelse, huru man skal bereda sig til Herrans nattward

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1750 Sverige, Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet, 1750 48 sidor. 8:o