Betraktelser öfver Kristi lif

Författare
Thomas a Kempis
(Öfversatta från det latinska originalet i Sommalii opera omnia ... och utgifna af Edvard Evers)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Johnson 1893 Sverige, Stockholm vi, 277 sidor.
Johnson 1892 Sverige, Stockholm xxi, 253 sidor.