Betraktelser öfver de år 1818 i Stockholm för allmänheten exponerade konststycken, jemte några deraf föranledda reflexioner öfver sjelfständig nordisk konst och vår mythologis användbarhet såsom grund för en sådan

Författare
Lars August Ekmarck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1818 Sverige, Stockholm