Den underbara trädgården - betraktelser och böner under en månad

Författare
Martin Lönnebo
(Martin Lönnebo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS-förl., Ljungberg 1980 Sverige, Stockholm, Klippan 91 sidor. 22 cm
EFS-förl., Ljungberg 1979 Sverige, Stockholm, Klippan 75 sidor. 19 cm