Betydelsen av konstruktiva detaljlösningar för träfasader - en underhandsrapport Luftspaltens betydelse för fuktbalansen Spikning kontra skruvning : jämförande studier i fält och laboratorium

Författare
(Ingvar Johansson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trätek 2000 Sverige, Stockholm 27 sidor.