Betydelsen av perspektivtagande och emotionell kompetens för sociometrisk status bland barn - ett bidrag till utvecklandet av sociala träningsprogram

Författare
Magnus Nilsson Tapper
(Magnus Nilsson Tapper & Katarina Rick.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för psykologi, Lunds universitet 2006 Sverige, Lund 49 sidor.