Betydelsen av tidig ståträning för barn med rörelsehinder etapp 1e Handikappforskningsgruppen, Barnkliniken, Karolinska institutet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983? Sverige, Stockholm 63 sidor. ([7], 56, 6 sidor.) : ill.