Bevakningen vid centraltullkammaren i Malmö - PM

Författare
Gunnar Lundh
(G. Lundh)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Statskontoret 1962 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill.