Bevakningen vid tullkammaren i Hälsingborg - PM

Författare
Svensson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Statskontoret 1962 Sverige, Stockholm 22 sidor. : tab.