Bevakningsschema för skadegörare i ärter

Författare
Annika Djurle
(Annika Djurle, Barbara Ekbom)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2000 Sverige, Uppsala [4] sidor.