Bevara eller gallra? - råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamheten

Författare
Eva Karlsson
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska kommunförb., Landstingsförb., Kommentus 2004 Sverige, Stockholm 35 sidor. 91-7345-152-5
Svenska kommunförb., Landstingsförb., Kommentus distributör 1990 Sverige, Stockholm, Älvsjö 32 sidor. 25 cm 91-7099-031-X