Bevarad kvinnokraft

Författare
Barbro Andersson
(Barbro Andersson & Inga-Lill Wilhelmsson fotograf: Lars Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hultafors bygdegård cop. 2011 Sverige, Hultafors 245 sidor. ill. 978-91-633-9017-3