Bevingade ord i Bibeln

Författare
Christer Topelius
(Christer och Marie Topelius förord av Martin Lönnebo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren, Kristianstads boktr. 1993 Sverige, Stockholm, Kristianstad 179 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
Rabén & Sjögren, Kristianstads boktr. 1991 Sverige, Stockholm, Kristianstad 177 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm