Beyond Afghanistan - the struggle of the refugees

Författare
Åke Ericson
(Åke Ericson.)
Genre
Fotoböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dokument Press 2019 Sverige, Årsta 79 sidor huvudsakligen illustrationer 28 cm 978-91-88369-34-5