Beyond "gender and stir" - reflections on gender and SSR in the aftermath of African conflicts

Författare
(Edited by Maria Eriksson Baaz and Mats Utas.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska Afrikainstitutet 2012 Sverige, Uppsala 76 sidor. 978-91-7106-728-9