Bibeln berättar - religionskunskap för årskurs 3 och 4

Författare
Gösta Aldener
(Gösta Aldener, Nils Göran Engström, Elly Sigfrids)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska läromedel 1982 Sverige, Esbo 128 sidor. : ill. 951-553-161-6
Finlands sv. folkskollärarförb. 1969 Finland, Helsingfors 128 sidor. : ill.