Bibeln berättar - religionskunskap för tredje och fjärde skolåret

Författare
(Gösta Aldener ... omarbetning: Nils Göran Engström, Elly Sigfrids)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finlands sv. folkskollärarförb. 1969 Finland, Helsingfors 128 sidor. : ill.