Bibeln i dagens liv

Författare
Arvid Svärd
(Text och bildurval: Arvid Svärd och Per Wange)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Westerberg 1949 Sverige, Stockholm 79,(1)s : Ill