Bibelns väg till folken - reportage från Riksettan

Författare
Arvid Svärd
(Arvid Svärd.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Westerberg 1971 Sverige, Stockholm 147 sidor.
Harrier 1971 Sverige, Stockholm 147 sidor.
B.-M:s bokf. 1933 Sverige, Stockholm 128s