Bibelsyn - tillkomst, tolkning och giltighet = Views of the Bible : origin, interpretation and validity

Uttrycket bibelsyn kan beteckna uppfattningar, attityder och användningssätt med avseende på Bibeln. Det begreppet är utgångspunkten för denna bok, som försöker klarlägga och föra konstruktiva resonemang kring ett flertal komplicerade problem och positioner för normativ användning av Bibeln. Blennberger gör en analys av sju områden som kan användas för att ringa in begreppet bibelsyn om Bibelns omfattning, tillkomst, tolkning, innehåll, giltighet, roll samt metafrågor.

Författare
Erik Blennberger
(Erik Blennberger.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nya Doxa, Scandbook 1997 Sverige, Nora, Falun 432 sidor. 23 cm