Bibeltro - nio teologer om bibelsyn och bibelbruk

Författare
Anders Gerdmar
(Utgivare: Anders Gerdmar, Torbjörn Aronson och Pavel Hoffman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
STH Academic, Scandbook AB 2022 Sverige, Uppsala, Falun 379 sidor 22 cm 978-91-986595-3-5