Bibliotekarier i teori och praktik - utbildningsperspektiv på en unik profession

Författare
(Joacim Hansson & Per Wisselgren (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
BTJ förlag 2018 Sverige, Lund 314 sidor 21 cm 978-91-7018-821-3