Bibliotekstjänsts utlåningsutrustning och mediakontrollsystem 1, Allmän presentation

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Btj 1972 Sverige, Lund 13 sidor.