Bibliotekstjänsts utlåningsutrustning och mediakontrollsystem

Författare
(Utg. av Bibliotekstjänst AB.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Btj 1972 Sverige, Lund