Biblisk Historia för döfstumma och folkskolans lägre klasser

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Lagerström 1871 Sverige, Stockholm, Manilla 70 sidor.