Biblisk historia för döfstumma och folskolans lägre klasser

Författare
Jehubba Petrus Blomkvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1870 Sverige, Stockholm