Bidrag till Livlands historia under Karl XI:s regering

Författare
Agathon Hammarskjöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1888 Sverige, Stockholm