Bidrag till Livlands kyrkohistoria under den svenska tidens första skede - från Rigas intagande 1621 till freden i Oliva 1660

Författare
Ernst Hj. J. Lundström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almquist & Wiksell 1914 Sverige, Uppsala 301 sidor.