Bidrag till kännedomen om de religiösa rörelserna i Sverige och Finland efter 1730

Författare
Karl Henning
(Af Karl Henning.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1891 Sverige, Uppsala 250 sidor.