Bidrag till kännedomen om trilobiternas byggnad

Författare
Johan Christian Moberg
(Af Joh. Chr. Moberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1902 Sverige, Stockholm S. 295-303 pl.-bl. : ill.