Bidrag till läran om continuerliga bråk. Akademisk afhandling, som ... under inseende af Carl Johan Malmsten ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställes af Johan Victor Wretman, lärare vid Gefle elementar-läroverk utn. collega scholae i Hudiksvall på Gustavianska lärosalen d. 31 maj 1854 p. v. t. f. m p. 8

Författare
Carl Malmsten
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Upsala, C.A. Leffler, Kongl. acad. boktryckare [2] sidor. 65-70 [=57-62] 4:o
1854 Sverige [2] 65-70 [=57-62]