Bidrag till moderpolypernas kännedom, historik och behandling

Författare
Joseph Elliot
(Af Joseph Elliot)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjerta 1846 Sverige, Stockholm 89 sidor. : ill.