Bidrag till svenska skogs-lagstiftningens historia. Akademisk afhandling som ... af Herman Ludvig Rydin ... kommer att offentligen försvaras på Carolinska academiens auditorium n:o 1, den 19 sept. 1853, p. v. t. f. m

Författare
Herman Ludvig Rydin
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1853 Sverige, Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, 1853 [2] 71 [1] sidor. 8:o