Biennal report 1987-1988

Författare
(Division of Atomic Physics, Lund Insitute of Technology editor S. Andersson-Engels)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige, Lund 101 sidor.