Big Box of Garbage (GPK Box Set)

Författare
illustrated by Joe Simko and Jeff Zapata R.L. Stine
(Illustrated by Joe Simko and Jeff Zapata R.L. Stine.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Abrams & Chronicle Books 2022 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-4197-6629-9