=Bihang till Christna religionens seger. 1-4. 1809.= Del 4, Bihang till fjerde häftet af hofrådets, doct. Jung's historiska afhandling, Christna religionens seger. Öfversättning. Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg, 1809. S. cxcv-cclii

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1809 Sverige, Göteborg