Bijägaren

Författare
James Fenimore Cooper
(F. Cooper öfv. af C. L. Törnberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hierta 1883 Sverige, Stockholm 360 sidor.
Linnström 1883 Sverige, Stockholm 390 sidor.