Bilaga 2 till Hammarstorp (Hammarsudd) och Sisshammar i Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Uppland :bLitslena by, krog och gästgiveri

Författare
Otto Helander
(Otto Helander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otto Helander 1999 Sverige, Solna 61 sidor. ill. (vissa i färg)
Otto Helander, Kista snabbtryck 1998 Sverige, Solna, Stockholm 74 sidor. ill.