Bilaga till Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde - om familjen von Vogelsang på Hammars säteri i Husby-Sjutolfts socken, Uppland och om Hammars säteriets historia m.m

Författare
Otto Helander
(Otto Helander.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otto Helander 2012 Sverige, Solna 19 sidor. ill. 978-91-978242-4-8