Bilar - nostalgisk tur på hjul

Författare
Peter Haventon
(Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Semic 2020 Sverige, Sundbyberg 93 sidor illustrationer 27 cm 978-91-552-6842-8