Bilar - semester, picknick och nostalgi

Författare
Peter Haventon
(Text: Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Semic, Edita 2010 Sverige, Sundbyberg, Västerås 96 sidor. ill. 26 cm 978-91-552-5591-6