Bild & Bubbla. 193

Författare
Fredrik Strömberg
(Fredrik Strömberg, David Haglund, Claes Reimerthi, Arild Midthun.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seriefrämjandet 2012 Sverige 124 sidor illustrationer 23 cm 978-91-86667-14-6