Bild & Bubbla. 194

Författare
Fredrik Strömberg
(Fredrik Strömberg, David Haglund, Andreas Eriksson, Henry Sørensen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seriefrämjandet 2013 Sverige 121 sidor illustrationer 23 cm 978-91-86667-16-0