Bild & Bubbla. 195

Författare
Fredrik Strömberg
(Fredrik Strömberg, Ola Hammarlund, Staffan Forssell, Don Rosa.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seriefrämjandet 2013 Sverige 124 sidor illustrationer 23 cm 978-91-86667-18-4