Bild & Bubbla 235

Författare
Natalia Batista
(Fredrik Strömberg, Lore Vincente, Joakim Pirinen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seriefrämjandet 2023 Sverige 100 sidor illustrationer 31 cm 978-91-86667-88-7