Bild i bok, Om känsla och kraft från öga och hand : 14 blad med anfanger, överstycken, vinjetter etc från 1600-, 1700- och 1800-talen : alla förstorade och avsedda för reproduktion : en exempelsamling - illustrationstekniker fram till 1800-talets mitt

Författare
Björn Dal
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenskt papper 1990 Sverige, Stockholm [14] lösa pl.-bl.