Bild - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning

Författare
Anders Marner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2008 Sverige, Stockholm 62
Skolverket, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Fritzes distributör, Elander Gotab 2005 Sverige, Stockholm, Umeå, Stockholm 168 sidor. ill. 24 cm
Skolverket, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Fritzes distributör 2005 Sverige, Stockholm, Umeå 168 sidor. : ill. 24 cm