Bilddigitalisering vid bibliotek, arkiv och museer - en lägesrapport för Nationella arkivdatarådet (NAD) och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)

Författare
(Utförd av Yvonne Eriksson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1995 Sverige, Linköping 52 sidor.